Voogdij verkrijgen bij overlijden van de ouders

Wat is voogdij?

Voogdij over een een kind wil zeggen dat het gezag over een minderjarig kind door iemand anders dan de ouders wordt uitgeoefend. Dit kan zijn door één persoon of door twee personen, in welk geval het gaat om een gezamenlijke voogdij. Ouders kunnen in hun testament aangeven wie ze aanwijzen als voogd. Mochten ze onverwachts sterven dan is het altijd een fijne gedachte dat de kinderen goed terechtkomen. Het kan zelfs al in het testament worden opgenomen voordat het kind is geboren.

De persoon die wordt benoemd in het testament is zelf vrij om de voogdij te aanvaarden. Deze mag dus ook de voogdij weigeren mocht het er op aan komen. Mocht deze persoon de voogdij weigeren dan is het de taak van de rechter om een ander geschikt persoon te vinden.

De plichten van een voogd

Als iemand voogdij heeft gekregen over een kind dan zal deze persoon een aantal plichten krijgen waaraan voldaan moet worden. In de eerste plaats bent u verantwoordelijk voor de verzorging en opvoeding van het kind.

Daarnaast bent u de wettelijke vertegenwoordiger, hetgeen inhoudt dat u handeling verricht namens het kind die het kind niet zelf mag verrichten. Hierbij kan gedacht worden aan het zetten van handtekeningen of het voeren van een gerechtelijke procedure.

Ook zult u de beheerder worden van het vermogen van het kind en bent u onderhoudsplichtig. Tenslotte bent u vaak wettelijke aansprakelijk voor het doen en laten van het kind.

Pro deo advocaat?

Soms is het mogelijk om familiezaken op basis van pro deo te behandelen. Uw Omnius advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle Omnius advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 – 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.