Scheiden op verschillende manieren en de gevolgen ervan

Scheiden

Scheiden is term voor het uit elkaar gaan van een gehuwd stel. Er zijn veel regels en gevolgen van een scheiding en een scheiding kan dan ook alleen plaatsvinden als het huwelijk via een officiŽle weg wordt ontbonden.

Zo zal een scheiding altijd via de rechter verlopen nadat deze rechter een verzoekschrift heeft ontvangen van de advocaat van het gehuwde koppel dat wil scheiden. Hiervoor is het noodzakelijk dat uw huwelijk duurzaam is ontwricht, zoals dat heet. Duurzame ontwrichting is de enige reden die de wet geeft voor een echtscheiding. Duurzame ontwrichting houdt in dat de verhouding binnen het huwelijk zo lastig is geworden dat het niet meer mogelijk is om het huwelijk in stand te houden.

Verschillende soort scheidingen

Er zijn verschillende soorten van scheidingen:

  • Echtscheiding
  • Scheiding van tafel en bed
  • Ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed

Bovenstaande manieren van scheiden zijn allemaal verschillend. De standaard methode om het huwelijk te ontbinden is de traditionele echtscheiding. Hierbij worden alle juridische banden tussen de partners verbroken en kan u opnieuw trouwen.

Bij een scheiding van tafel en bed blijft u echter getrouwd maar gelden bepaalde rechten en plichten die aan het huwelijk zijn verbonden niet meer. Deze manier van scheiden wordt over het algemeen toegepast vanwege godsdienstige of financiŽle redenen.

Tenslotte is er de ontbinding van het huwelijk na scheiding van tafel en bed. Hierbij wordt het huwelijk na verloop van tijd alsnog beŽindigd na een bepaalde periode gescheiden geweest te zijn van tafel en bed.

Zaken die geregeld moeten worden bij het scheiden

Hieronder volgen elke zaken die zullen moeten worden geregeld bij het scheiden:

  • Alimentatie
  • Omgangsregeling
  • Bezittingen verdelen
  • Pensioen
  • Echtscheidingsconvenant
  • Ouderlijk gezag
  • Ouderschapsplan

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 Ė 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.