Samenlevingscontract

Gaat u binnenkort samenwonen en bent u niet getrouwd? Mensen die ongehuwd gaan samenwonen dienen een samenlevingscontract op te stellen om zo regels en afspraken omtrent het samenwonen op papier te zetten. Daarmee is het voor een ieder helder aan welke verplichtingen beide partijen moet voldoen conform het samenlevingscontract.

Wat is een samenlevingscontract?

Een samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst waarin afspraken staan die u hebt gemaakt betreffende het samenwonen. Hierin staan verschillende soort afspraken waarbij u kunt denken aan:

 • Verdeling van kosten van de huishouding
 • Gebruik van bankrekeningen
 • FinanciŽle bijdrage in de kosten van elkaars levensonderhoud
 • Afspraken over de woning en alles wat daarmee te maken heeft
 • Verdeling van bezittingen bij een echtscheiding

Er zijn enkele voorwaarden verbonden aan het afsluiten van een samenlevingscontract. Zo dient u meerderjarig te zijn en mag u niet onder curatele staan. Voldoet u hieraan dan mag u zelf bepalen welke afspraken er in het samenlevingscontract komen te staan.

Fiscale gevolgen van het samenwonen

Belangrijk is dat samenwonen in een koopwoning rente aftrek levert voor de belasting. Vaak levert de aftrek bij het hoogste inkomen van de twee partners het beste resultaat. Toch dient er een balans te zijn tussen inkomsten en uitgaven van de beide partners, alsmede hoeveel gezamenlijk wordt gespaard. Ook dat heeft te maken met wat er gedaan wordt met de jaarlijkse teruggaaf van de belasting. Dus afspraken maken omtrent hoe de financiŽle balans tussen de twee partners het beste tot stand kan komen, en hoe met eventuele meevallers als belastingteruggaaf wordt omgegaan.

Verblijvingsbeding

Naast de standaard elementen van een samenlevingscontract kan een verblijvingsbeding worden opgenomen indien er kinderen in het spel zijn of wanneer er een kinderwens is. Indien partners ongehuwd samenwonen met kinderen, zijn in beginsel de kinderen de erfgenamen en niet de partner. Om te voorkomen dat de kinderen de woning opdelen door verkoop en de achterblijvende partner het huis uitzetten, kan in het samenlevingscontract het verblijvingsbeding worden opgenomen. Dit betekent dat de kinderen recht hebben op hun rechtelijk erfdeel echter dat erfdeel wordt pas toegekend op het moment dat de langstlevende van de samenwonende partners ook komt te overlijden. De kinderen hebben dus een uitgestelde vordering op de langstlevende partner. Daarmee wordt dus het belang van de partner in het samenlevingscontract onderkend. Uitsluitsel is uiteraard indien de langstlevende partner failliet dreigt te gaan dan zijn de kinderen eveneens belangrijke schuldeisers.

Inhoud samenlevingscontract

Partners zijn vrij de inhoud van het contract te bepalen. U kunt hierbij denken aan:

 • De partners dragen samen in reŽle verhouding naar het inkomen de gemeenschappelijke kosten van de huishouding;
 • Hoe wordt omgegaan met gemeenschappelijke en privťspullen;
 • Welke gemeenschappelijke bank- en giro tegoeden hebben de partners;
 • Waar bestaat de gemeenschappelijke woning uit;
 • Hebben de partners recht op partner pensioenregeling;
 • Hoe wordt omgegaan met een eventuele beŽindiging van het samenleven;
 • Eventueel verblijvingsbeding indien kinderen in het spel zijn;
 • Overige zaken die de partners van belang vinden.

Benader onze specialisten en wij stellen voor u naar uw wensen een samenlevingscontract op.

Het opstellen van een samenlevingscontract

Het opstellen van een samenlevingscontract gaat vaak in samenspraak met een notaris of advocaat. Neem contact op met een Omnius advocaat om uw wensen te bespreken.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 Ė 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.