Ouderlijk gezag van de ouders over hun kinderen

Wat is ouderlijk gezag?

Ouderlijk gezag valt te omschrijven als het pakket aan rechten en plichten dat ouders hebben met betrekking tot de opvoeding en verzorging van hun kinderen. Ook heeft u hiermee een verantwoordelijkheid over het welzijn van uw kind.

Onder ouderlijk gezag vallen o.a.:

  • Opvoeden en verzorgen van het kind
  • Geen geweld gebruiken jegens het kind
  • Wettelijke vertegenwoordiging van het kind
  • Beslissingen nemen voor het kind

Het ouderlijk gezag eindigt wanneer het kind de leeftijd van 18 jaar bereikt, waarna het kind meerderjarig is. Tot de leeftijd van 21 bent u nog wel verplicht om de kosten van het levensonderhoud en de studie te blijven betalen.

Wie heeft het ouderlijk gezag?

Ouders hebben automatische het ouderlijk gezag over hun kinderen bij de geboorte van deze kinderen tijdens het huwelijk of het geregistreerde partnerschap. Dit wil zeggen dat als een kind wordt geboren tijdens een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dat beide ouders de rechten en plichten hebben om het kind op te voeden.

Mocht er geen sprake zijn van een huwelijk of een geregistreerd partnerschap dan zal de moeder het ouderlijk gezag hebben. Mocht de vader het ouderlijk gezag van een kind willen dan moeten beide ouders hiervoor naar de rechtbank voor het ondertekenen van dit verzoek. Bij een scheiding blijven over het algemeen beide ouders het ouderlijk gezag houden. Hier kan van afgeweken worden maar alleen als er een onaanvaardbaar risico is dat het kind verloren zou raken tussen de ouders.

Pro deo advocaat?

Soms is het mogelijk om echtscheidingen op basis van pro deo te behandelen. Uw Omnius advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle Omnius advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.