Omgangsrecht met kinderen na een echtscheiding

Omgangsrecht

Bij een echtscheiding gaan de kinderen meestal bij een van de twee ouders wonen. Dit houdt niet direct in dat de verantwoordelijkheid ook bij deze persoon wordt gelegd. Sterker nog, beide ouders zijn verantwoordelijk voor de keuzes die moeten worden gemaakt.

Aan de andere kant hebben de kinderen het recht op het contact met beide ouders. U kunt samen bepalen hoe en wanneer de ouder bij wie de kinderen niet wonen de kinderen mag zien. De afspraken hieromtrent worden vastgelegd in de omgangsregeling. Ook hier geldt weer dat wanneer u er niet uitkomt, de rechter zal beslissen over de omgangsregeling.

Uitzonderingen omgangsregeling

Er zijn gevallen wanneer het mogelijk is om te omgang met kinderen te ontzeggen. Het kan in sommige van deze gevallen beter zijn voor een kind als deze geen contact meer heeft met een van de twee ouders.

In dat geval kan de ene ouder een verzoek naar de rechtbank sturen om de omgang met het kind te verbieden voor de andere partner. De rechter beslist vervolgens op basis van de aangeleverde informatie of die verzoek wordt gehonoreerd of niet.

Hieronder volgen enkele redenen waardoor de rechter kan beslissen om de omgang met het kind te ontzeggen:

  • Wanneer het contact met de ouder slecht is voor de geestelijke of lichamelijke ontwikkeling van het kind
  • Wanneer de ouder niet geschikt is voor de omgang met het kind
  • Wanneer het kind zelf grote bezwaren heeft met contact met de ouder
  • Wanneer het contact met de ouder in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind

Pro deo advocaat?

Soms is het mogelijk om familiezaken op basis van pro deo te behandelen. Uw Omnius advocaat regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle Omnius advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.