Huwelijkse voorwaarden als variant op de algehele gemeenschap van goederen

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden is het begrip voor de overeenkomst tussen twee echtgenoten waarin het recht op bezit en inkomen van beiden wordt geregeld. Bij het aangaan van een huwelijk wordt vaak gekozen voor de algehele gemeenschap van goederen.

Mochten deze echtgenoten willen afwijken van de algehele gemeenschap van goederen dan kan men overeenkomen door middel van het afsluiten van huwelijkse voorwaarden. In dat geval kan er afgeweken worden van het ontstaan van algehele gemeenschap van goederen dat van rechtswege ontstaat als twee mensen een huwelijk aangaan.

Om de huwelijkse voorwaarden geldig te verklaren is er een notaris nodig die de akte opmaakt hiervan. Deze notaris moet deze huwelijkse voorwaarden tevens inschrijven in het openbaar huwelijksregister bij de rechtbank.

Verschillende soorten huwelijkse voorwaarden

Er zijn verschillende soorten van huwelijkse voorwaarden. Ze zijn in te delen in grofweg drie categorieën, te weten:

  • Koude uitsluiting
  • Beperkte gemeenschap
  • Verrekenbeding

Koude uitsluiting

Hierbij is elke vorm van gemeenschappelijk inkomen of vermogen uitgesloten. Hierbij zullen echtgenoten dus wel aan elkaar verbonden worden maar wordt er niets gemeenschappelijk gemaakt. Economisch blijven ze koud aan elkaar.

Beperkte gemeenschap

Bij een beperkte gemeenschap zijn er zowel gemeenschappelijke bezittingen als privébezittingen. Het lastige aan deze optie is dat het vaak moeilijk is om deze twee gescheiden te houden. Hier wordt in Nederland dan ook nauwelijks gebruik van gemaakt.

Verrekenbeding

Met een verrekenbeding komt men overeen dat na een bepaalde periode het inkomen van beiden samengevoegd zal worden. Hierbij worden de kosten van de gezamenlijke huishouding afgetrokken en het saldo wordt bij helfte gedeeld. Hierdoor zal de minst verdienende echtgenoot er op vooruitgaan en de meest verdienende echtgenoot er op achteruitgaan.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 – 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.