Geregistreerd partnerschap

Wat is een geregistreerd partnerschap?

Een geregistreerd partnerschap is een wettelijk erkende vorm van samenleving tussen twee partners. Deze twee partners kunnen man en vrouw zijn, maar ook twee mannen of twee vrouwen.

Het geregistreerd partnerschap en het huwelijk

Het geregistreerde partnerschap is in veel opzichten gelijk aan het traditionele huwelijk. Zo zijn beiden wettelijk geregelde samenlevingsvormen. Voor beide gevallen geldt dat de rechten en plichten alsmede de voorwaarden die gelden om het te ontbinden vastgelegd zijn in een wet.

Ook staat hierin beschreven op wat voor wijze de verbintenis tot stand komt en hoe deze verbintenis weer wordt beŽindigd. Er is ook geen verschil in het tot stand komen en verbreken van de verbintenis gaat als het gaat om twee personen van hetzelfde geslacht.

Wettelijke registratie partnerschap

Om de onderlinge relatie met uw partner wettelijk te registeren kun je een geregistreerd partnerschap aangaan. Dit wordt gewoonlijk gedaan door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Daarmee is het in principe het zelfde als een huwelijk en de effecten zijn dan ook gelijk. Tussen het huwelijk en geregistreerd partnerschap zitten verschillen omtrent hoe het partnerschap tot stand komt en hoe een verbintenis wordt ontbonden. Indien er kinderen in het spel zijn, zijn er verschillen op te merken. Dus wat zijn nu de overeenkomsten en verschillen van een huwelijk en een geregistreerd partnerschap? Hoe gaat de kerk verder met een geregistreerd partnerschap om?

Totstandkoming geregistreerd partnerschap

Uitgangspunt is dat u met 1 persoon tegelijk gehuwd mag zijn of een geregistreerd partnerschap mag aangaan. U dient meerderjarig te zijn en u mag geen verbintenis aangaan met bepaalde familieleden. Bij een huwelijk wordt het ja-woord gebruikt terwijl bij een geregistreerd partnerschap dit een vrije invulling kan hebben.

Rechten en plichten geregistreerd partnerschap

Net als in een huwelijk heeft u in een geregistreerd partnerschap een onderhoudsplicht naar elkaar toe. U dient te allen tijde voor elkaar te zorgen, in goede en in slechte tijden. De partners zijn elkaars erfgenaam en mogen elkaars achternaam gebruiken. Indien goede afspraken na een partnerschap kunnen worden gemaakt, is het niet strikt noodzakelijk om de onderhoudsplicht na het beŽindigen van een geregistreerd partnerschap door te zetten. De onderhoudsplicht blijft uiteraard wel van toepassing op de kinderen. Daartoe dienen goede afspraken te worden gemaakt die binnen een convenant en ouderschapsplan worden vastgelegd. Omdat er kinderen in het spel zijn, wordt dit getoetst door de rechter.

BeŽindigen geregistreerd partnerschap

Anders dan bij het huwelijk kan een geregistreerd partnerschap worden ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst. Zijn er echter kinderen in het spel moet u scheiden via de rechter. U zult een convenant moeten opstellen met daarin het ouderschapsplan. In het ouderschapsplan wordt omschreven hoe beide partners tegen de opvoeding van de kinderen kijken na het beŽindigen van het geregistreerde partnerschap. Scheiding van tafel en bed bestaat niet bij een ontbinding van een geregistreerd partnerschap.

Kinderen en geregisteerd partnerschap

Binnen een huwelijk waarbij kinderen worden geboren, zijn vanwege rechtswege beide partners automatisch de ouder. Bij een geregistreerd partnerschap tussen gelijke en verschillende geslachten en bij een huwelijk tussen gelijke geslachten, is dit niet zo. Om de band met het kind dan te bekrachtigen dient door de partner het kind te worden erkend danwel dient het kind te worden geadopteerd. De erkenning kan dan gebeuren voor de geboorte bij elke gemeente als na de bevalling bij de gemeente van geboorte.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 Ė 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.