Draagkrachtberekening voor vaststellen hoogte alimentatie

Gaat u scheiden en wilt u uw draagkracht laten berekenen? Wilt u weten hoeveel alimentatie uw ex-partner aan u kan betalen? Of moet u gaan onderhandelen over de alimentatie? Een draagkrachtberekening is een noodzakelijke berekening in alimentatiezaken. Een Omnius advocaat kan voor u een draagkrachtberekening op maat maken. Neem contact op met een advocaat voor een gratis intakegesprek.

Wat is een draagkrachtberekening?

De draagkrachtberekening is nodig om de hoogte van de alimentatie te berekenen. De draagkrachtberekening bepaalt de draagkracht van de alimentatieplichtige. Met draagkracht wordt bedoeld het bedrag aan alimentatie dat hij of zij kan betalen aan de alimentatiegerechtigde ex-partner. De draagkrachtberekening

Waarmee wordt rekening gehouden bij de draagkrachtberekening?

Er zijn verschillende factoren waar rekening mee wordt gehouden tijdens de draagkrachtberekening. De meest voor hand liggende factoren zijn:

  • Inkomsten van de persoon
  • Uitgaven van de persoon

Het verschil hiertussen wordt ook wel omschreven als de draagkrachtruimte. Bij de draagkrachtberekening wordt van deze draagkrachtruimte een vast percentage aangewezen als zijnde de hoogte van de alimentatie.

Deze percentages staan vast en bedragen afhankelijk van onderstaande situaties:

  • Ex-partner met nieuw gezin: 45%
  • Ex-partner alleenstaand: 60%
  • Co-ouderschap: 52.5%

Berekening draagkracht

De draagkrachtberekening is complex. Rekening moet worden gehouden met de financiėle situatie van de alimentatieplichtige en met de behoefte aan alimentatie van de alimentatiegerechtigde. Ook bij de draagkrachtberekening wordt daarom gebruik gemaakt van de Tremanormen. Een advocaat alimentatie aangesloten bij Omnius Advocatenkan voor u een berekening maken.

Maximale draagkracht

Uit de Tremanormen vloeit voort dat inkomsten, verplichtingen, vaste lasten, belastingvoordelen en toeslagen van de alimentatieplichtige betrokken worden in de berekening. U ziet dus dat de berekening niet eenvoudig is en alleen een specialist of advocaat alimentatie een betrouwbare berekening kan maken.

Pro deo advocaat?

Soms is het mogelijk om alimentatiezaken op basis van pro deo te behandelen. Uw advocaat alimentatie regelt dit voor u en bespreekt met u de mogelijkheden zodra hij uw zaak in behandeling neemt. Alle Omnius advocaten werken waar mogelijk altijd op pro deo basis.

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 – 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.