Voor mensen die willen samenleven om een gezamenlijke huishouding te voeren, dient bij het kopen van een woning een samenlevingscontract te worden overlegd. Het samenlevingscontract regelt de vermogensverhoudingen tussen de twee partners. Bovendien kunnen daarin afspraken worden opgenomen betreffende de kinderen.

Het samenlevingscontract is bedoeld voor samenwonenden die nog niet willen trouwen, maar wel de relatie op orde willen hebben. Uiteraard kan ook aan deze relatie een einde komen. Waar moet je dan rekening mee houden om het samenlevingscontract te beŽindigen? Een Omnius advocaat kan u adviseren bij het beŽindigen van een samenlevingscontract.

Inlichten van de partner omtrent beŽindiging van het samenlevingscontract

Jullie weten inmiddels beiden al dat jullie uit elkaar gaan. Dit dient ook formeel te gebeuren. In het algemeen kun je middels een aangetekende brief verzonden aan je partner, eenzijdig het samenlevingscontract ontbinden. Afhankelijk van de voorwaarden binnen het samenlevingscontract dient bekeken te worden hoe het gemeenschappelijk vermogen en de schulden worden verdeeld.

In goed overleg uit elkaar

Indien beide partners nog goed met elkaar overweg kunnen, kunnen ze samen een en ander bespreken hoe de zaken worden afgehandeld. Dit is van groot belang. Zeker indien een gezamenlijke woning met hypotheeklast moet worden verkocht. De restschuld dient door beide partners gelijkwaardig te worden gedragen afhankelijk van het inkomen. Een Omnius advocaat kan u bijstaan bij de afhandeling van de financiŽle en juridische aspecten.

Inschakelen van juridisch advies

Komt u er niet (samen met uw ex-partner) uit? U kunt het beste een advocaat of mediator in te schakelen. Alhoewel het hier geen echte scheiding betreft, is de verdeling van het vermogen en de schulden wel van belang. Daarnaast kan het zijn dat uit enige redelijkheid en billijkheid voor de ex-partner toch partneralimentatie wordt toegekend. Sommige samenlevingscontracten geven ook aan dat opgebouwde rechten verdeeld moeten worden. Hebben jullie geruime tijd samengewoond dan is mogelijk een aanzienlijk pensioen voor ťťn van de partners opgebouwd. Ook in dit geval heeft de ex-partner recht op verevening van het pensioen. Laat u hoe dan ook juridisch adviseren door een Omnius advocaat indien u de samenleving beŽindigt.

Samenlevingscontract beŽindigen en opstellen convenant

Er zijn stellen die lange tijd samen hebben gewoond en kinderen hebben gekregen. Zeker wanneer het gaat om de kinderen moet u goede afspraken maken. De kinderen moeten onderdak hebben en voldoende financiŽle middelen om in hun dagelijkse behoeften van opgroeiende jeugd te kunnen voorzien. Het is aan te raden een ouderschapsplan op te stellen om vast te leggen hoe de omgangsvorm met de kinderen is geregeld. Beide partners zijn namelijk ouder van de kinderen en dus dienen beide ouders een actieve invloed en rol te hebben op de opgroeiende kinderen. Een Omnius advocaat kan u alles vertellen over het familierecht en kan u voorzien van het beste advies!

Stel uw vraag

Neem direct contact op met de Omnius intakebalie via 0900 Ė 8048 (3 cpm.) of stel uw vraag via de website.